شاخسار گلبرگ

فرش علی دردشتی

مشخصات فنی: ابعاد 2.25*1.5 قالیچه 1600 خفتی نقشه لچک و ترنج تربتی الوان فنی نقشه: اسلیمی داستان فرش: گل از خاک روییده و بر پیچ و تابشاخسار تابیده و بر زمین زنگ پاشیدهو چه دلدار ها که برای دیدنش سر از آسمان گرفتهو سربه زیر نقش زیر پا شده اند

مدار عشاق (سرخ فام)

فرش علی دردشتی

مشخصات فنی: ابعاد 2.5*3 1600 خفتی نقشه لچک و ترنج لاکی الوان فنی نقشه: گل ریز مینیاتور داستان فرش: دایره در دایره در دایرهدور میزند نقش خیال انگیزعاشقی که مجنون نشد اماشیدایی را در سرپنجه سماء به نقشو رنگ فرش جان داد.