برای ارتباط با مجموعه فرش دردشتی می توانید از طریق فرم تماس با ما یا شماره تلفن های زیر اقدام نمائید.

0098 913 118 1541
0098 913 111 6662
0098 313 223 8146

 
 

 

 

آدرس:
اصفهان، خیابان حکیم، روبروی مجتمع فیروزه، نمایشگاه دائمی مجموعه فرش های نفیس علی دردشتی